Trafikverket

Trafikverket önskade en helhetslösning för design, produktframtagning och logistik av profilkläder och profilartiklar. Profilprodukterna skulle följa Trafikverkets grafiska profil samt vara tillverkade på ett miljömässigt bra sätt. Kunden värdesatte förmågan att leverera produkter och tjänster i rätt tid samt att vara kreativa och uppdaterade på trender och utveckling. En anbudsförfrågan gick ut som Roupéz vann i konkurrens med flera andra ledande leverantörer och vi blev Trafikverkets samarbetspartner.

 Helhetskonceptet Boost the Brand från Roupéz uppfyllde alla de ställda kraven och var det ekonomiskt mest fördelaktiga.