Konceptutveckling

RÅDGIVNING OCH SORTIMENT

Vi startar projektet med att tillsammans gå igenom mål och förväntningar. Detta steg är mycket viktigt för ett bra slutresultat. Vad vill ni uppnå? Vad ger mest effekt och när? Vem vill ni nå och vad vill ni kommunicera? Att bygga upp rätt sortiment av profilprodukter och lösningar kräver kompetens och förståelse för att ge den effekt ni förväntar er.

ETT HELHETSGREPP FÖR PROFILPRODUKTER

RÄTT KOMPETENS PÅ RÄTT PLATS

Sortimentet ska spegla varumärket och vara relevant för mottagarna. Vi skräddarsyr ett team med rätt kompetens som ger den vägledning och guidning som krävs. En personlig kontaktperson finns alltid tillgänglig för att ge er all hjälp ni behöver. Detta är vad du får, steg-för-steg, genom vår rådgivande försäljning.