Kundcase

Region Kronoberg

Företagsberättelse

Om Region Kronoberg


Vårt uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg. Vår vision är ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i vårt län.

I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.

Bland övriga ansvarsområden finns; kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö- och klimat, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

Region Kronoberg äger och har intressen i ett antal aktiebolag och ekonomiska föreningar inom kultur, företagande, trafik och utbildning.

”Roupéz ger oss alltid god och snabb service och erbjuder ett stort sortiment av produkter. För oss är det viktig att kunna lösa vårt behov av produktmedia och profilkläder på ett snabbt och enkelt sätt. Roupéz ger oss även kreativa förslag utifrån vår varumärkesplattform vilket vi uppskattar.”

Kristina Jordevik, Kommunikationsdirektör Region Kronoberg