Integritetspolicy – Information till kunder och intressenter.

Som kund eller intressent hos Roupéz Profile AB (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Roupéz Profile AB, org.nr. 556928-1149
Batterigatan 9, 553 05 Jönköping
info@roupez.se

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget på info@roupez.se.

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen