Inköp och produktion

Utvalda leverantörer och hållbar produktion

Processtyrda inköp hos reko leverantörer


Vi arbetar med processtyrda inköp, har lång erfarenhet i branschen och dessutom goda relationer med våra leverantörer. Det garanterar dig korrekta produkter av hög kvalitet.

Vi ser till att våra leverantörer ligger i framkant när det gäller miljö, hållbarhet och leveranssäkerhet. Det gör att du kan vara trygg i att allt sker på ett korrekt och så hållbart sätt som möjligt.

Hållbarhet från idé till färdig produkt


Vi är noga med att inte bidra till resursslöseri eller dåliga arbetsförhållanden. Tack vare vår arbetsprocess har vi kontroll på var, hur och av vem våra produkter tillverkas. Redan på idéstadiet utgår vi från målet att skapa hållbara produkter som människor har både nytta och glädje av. Det ger också god avkastning på din investering.

Struktur och kravställning för kvalitet och hållbarhet


Vi är stolta över vårt rykte som en inköpare som ligger i framkant i kravställning och struktur. Våra leverantörer finns i både Europa och Asien och alla måste alltid passera vår leverantörsprocess, som är tredjepartscertifierad enligt ISO9001 och ISO14001.

Vill du veta mer om hur vi producerar och köper in produktmedia?