Inköp & produktion

NOGA UTVALDA LEVERANTÖRER

INKÖP

En lång erfarenhet och goda relationer med våra leverantörer tillsammans med processtyrda inköp borgar för korrekta produkter och ger möjlighet till kvalitets- och produktionskontroll. Allt från val av leverantör och material till val av transportsätt är viktiga komponenter för att resultatet ska bli bra ur ett både ekonomiskt, kvalitets och hållbarhets perspektiv. Vi gör regelbundna uppföljningar och aktiviteter för att säkerställa att våra leverantörer ligger i framkant när det gäller miljö, hållbarhet och leveranssäkerhet.

PRODUKTION

För att inte bidra till resursslöseri eller till dåliga arbetsförhållanden har vi genom vårt arbetssätt kontroll på var, hur och av vem våra produkter tillverkas. Redan på idéstadiet utgår vi från målsättningen att skapa hållbara produkter som människor har både nytta och glädje av. Det ger även god avkastning på er investering.

KVALITET & HÅLLBARHET

Våra leverantörer måste alltid passera vår leverantörsprocess som är tredjepartscertifierad enligt ISO9001 och ISO14001. Vi är stolta över vårt rykte att vara en inköpare som ligger i framkant när det gäller kravställning och struktur. Leverantörer finns i både Europa och Asien. Läs gärna mer om hållbarhet under rubriken hållbarhet längs upp på sidan.