Projekt och produktstyrning

ETT LYCKAT PROJEKT KRÄVER GOD PROJEKTLEDNING

GRUNDJOBBET ÄR VIKTIGT

Marknadsföringseffekt uppstår när sortimentet speglar ditt varumärke och känns relevant för din mottagare. För att lyckas krävs en tydlig och genomarbetad process. En viktig framgångsfaktor är att säkerställa tillgång av rätt resurser. För att lyckas med det krävs en noggrann genomgång av förväntningar och vilka interna resurser kunden har och vilka resurser vi ska bistå med i projektet. 

EN TYDLIG GENOMARBETAD PROCESS

GOD PROJEKTLEDNING

En av de enskilt viktigaste resurserna är god projektledning. Detta är också den resursen som  tyvärr ofta blir försummad och kanske lite bortglömd. Det är mycket fokus på produkt och pris. Därför vill vi redan på ett tidigt stadium vara överens om hur affären ska drivas. Allt för att vi tillsammans ska nå uppställda mål.