Kundcase

Stena Stål

Företagsberättelse

Om Stena Stål


Med en service och ett produktutbud utöver det vanliga hjälper vi dig så att du kan färdigställa bygget eller säkerställa en smidig och effektiv produktion. Vi drivs av att hitta rätt lösning för dig i alla lägen.

Stena Stål är en del av Stena Metallkoncernen med sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i nio länder. Koncernen har en total nettoomsättning för förra räkenskapsåret på 28 200 MSEK. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls 3 600 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.

” Samarbetet med Roupéz ger mig möjlighet att vara snabbfotad i mitt ledarskap, även när det gäller profilprodukter. Vi kan komma med en spontan idé, och inte bara få snabb hjälp –utan också kreativ hjälp för att hitta rätt typ av produkt. Det är oerhört viktigt för mig att vi sätter vårt varumärke på profilprodukter av hög kvalitet. Oavsett om det handlar om exklusiva presenter eller personalkläder ska produkten landa väl hos mottagaren, och den kvalitetssäkringen vet jag att jag alltid får när jag jobbar med Roupéz.”

Stefan Svensson, VD Stena Stål