Kundcase

Svenska Jägareförbundet

Företagsberättelse

Om Svenska Jägareförbundet


Jägareförbundets bildades vid ett möte i Stockholm redan i april 1830. Under andra hälften av 1800-talet uppstod ett flertal jaktsällskap i landets olika delar.

År 1855 föreslogs en sammanslagning av de självständiga jaktsällskapen till en organisation, men tiden var inte mogen för en riksomfattande organisation och det skulle dröja ännu många år innan Svenska Jägareförbundet blev den riksorganisation den är i dag.

Riksdagen antog 1938 en ny jaktlag som innebar ett stort steg framåt. Lagen innehöll bestämmelser om en mer hänsynsfull jakt och gav utökade möjligheter till praktisk viltvård. För Jägareförbundets del innebar riksdagsbeslutet att organisationen anförtroddes ledningen av jakten och viltvården. Förbundet fick det så kallade “Jakt- och viltvårdsuppdraget”.

Under de sju årtionden som därefter passerat har Jägareförbundet genomgått stora förändringar. Under alla år har dock länsjaktvårdsföreningarna varit självständiga även om de sedan 1960-talet samverkat på olika sätt. Idag samlar Jägareförbundet över 155 000 medlemmar i tre regioner fördelade på 21 länsjaktsvårdsföreningar och cirka 350 jaktvårdskretsar. Förbundet har ett omfattande samarbete med viltforskningen inom och utom landet.

”Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation med 160 000 medlemmar. Medlemmarna efterfrågar profilprodukter med vår logotyp. Samtidigt har våra medlemsföreningar behov av material till utbildningar, mässor och andra event. Roupéz hjälper oss sedan tio år att få fram relevanta kläder, kepsar, termosar och andra profilprodukter till samtliga målgrupper. De sköter hela vår logistik och tillhörande beställningssystem via e-handel. Efter tio års nästan dagligt samarbete fungerar Roupéz mer som en extern placerad avdelning av Jägareförbundet än en leverantör. De känner våra produkter och behov – det spar mycket tid och gör det så mycket enklare för oss.”

Helena Schnackenburg, Marknad, Svenska Jägareförbundet