Kundcase

Vida

Företagsberättelse

Om Vida


Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har cirka 1 350 anställda på 23 produktionsanläggningar varav 12 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget Vida Wood.

Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

”Roupez har ett brett utbud av produkter och är väldigt lättillgängliga och måna om sina kunder. Med exempelvis de färdiga Vidapaketen vi har tagit fram så gör vi det enkelt för oss att välkomna nya medarbetare, dela ut till kunder eller varför inte fira en medarbetares framgång.”

Joanna Kron, Kommunikationschef Vida AB