Tips för lyckade event

TIPS FÖR LYCKAT PERSONALEVENT

Att motivera sin personal och skapa bra sammanhållning med ett genomtänkt personalevent kan vara en riktig boost för företaget.

Välj ett lämpligt event
Anpassa personaleventet utifrån företagets olika faktorer så som ålder, intressen och koncept. Kombinera jobb med aktiviteter som syftar till att förbättra teamkänslan samtidigt. Anordna eventet utomhus! Äventyrsbana, vandringsled med grillavslutning eller en kortare ”Walk&Talk”-övning.

Planera
Planera in en rolig kickoff i början på året eller ett avbrott mitt i säsongen för att reflektera och ta sats inför kommande utmaningar!

Man vill uppleva tillsammans. Se och ta på saker som man inte kan göra digitalt. Det är tillfället här och nu som skapar dynamik, nya relationer uppstår och gamla förstärks. Den upplevelsen kan inte skapas genom en bildskärm.

Lämna ett gott avtryck
En praktisk och användbar give-away eller ett plagg som anknyter till och påminner om eventet är en bra investering.

TIPS FÖR LYCKAT KUNDEVENT

Definiera eventets syfte och målgrupp
Vad är det centrala budskapet ni vill nå ut med just till denna målgrupp? Var noga med att allt ni gör syftar till att förstärka ert budskap och den känsla ni vill förmedla.  

Sätt datum och tid
Utgå ifrån målgruppens arbetstider / begränsningar och göra det så lätt som möjligt för alla att delta. Undvik semestertider. Om du planerar frukost- eller lunchevent, håll det kort.

Planera budget och eventets innehåll
Utgå ifrån vad eventet får kosta per deltagare. Planera innehållet så att det känns relevant för målgruppen. 

Under eventet
Säkerställ att ni är klara med alla förberedelser i god tid och ha tillräckligt med personal på plats. Goodie bags är uppskattat, välj produkter och innehåll som har en koppling till budskapet ni vill förmedla.

Lämna ett gott avtryck
Tacka dina gäster! Ett kort mail eller sms räcker men, ett fysiskt brev med en praktisk och användbar give-away som anknyter till och påminner om eventet för en lång tid framöver är ännu bättre. Det blir pricken över i.

Vi hjälper er med kreativa idéer för produkter som lämnar ett bestående minne och intryck av ert event!

Kika i vår inspirationsfolder för mer tips och idéer!