Under 2022 växte de totala reklaminvesteringarna starkt och uppvisade en tillväxt på 11,3%. Den högsta procentuella utvecklingen uppvisades av de kategorier som drabbats mest negativt under pandemin där både mässor, events och Out-of-home har uppvisat en stark tillväxt, ingen av dessa tre kategorier är dock tillbaka på samma nivå av omsättning som innan pandemin. Både sponsring och produktmedia har avancerat tvåsiffrigt under året trots att de redan under fjolåret uppvisade en stark återhämtning efter nedgången 2020. Övriga mediekanaler har med undantag för direktreklam uppvisat en positiv utveckling under 2022.

Sponsring och produktmedia har avancerat tvåsiffrigt!

Här kan du läsa hela rapporten om den svenska reklammarknaden.