Undersökningen gjord av demoskop

Svaren till undersökningen mot allmänheten samlades in med hjälp av internetintervjuer inom ramen för en webbpanel. Målgruppen är den svenska allmänheten, mellan 18 och 79 år.

Totalt har 1 012 intervjuer samlats in i målgruppen. Svaren samlades in mellan 3 –18 mars, 2020.

Svaren för undersökningen mot slutkund samlades in via utskick från SBPR och andra intressenter till rapporten. Totalt har 323 svar samlats in under perioden 2 mars –13 juni, 2020.

Sammanfattning av hela undersökningen.

Profilreklam märks. Drygt nio av tio hävdar att de lägger märke till profilprodukter någon gång. Vi ser en viss överrepresentation av män och förvärvsarbetande.

Det är övervägande positiva omdömen om profilreklam, och andelen mycket eller ganska positiva ökar om vi jämför med de två tidigare mätningarna som genomförts tillsammans. Naturligtvis oerhört glädjande då övriga medieslag och budskapsbärare upplever utmaningar i såväl räckvidd som omdöme.

Pennor är den enskilda produkt som används oftast och det är också den som behålls längst och uppskattas mest.

Det viktigaste för en profilprodukt är att faktiskt vara användbar för mottagaren, följt av hög kvalitet. I vår drivkraftsanalys kan en dold möjlighet vara att ta tillvara på när och hur en profilprodukt tas emot, och att den uppfattas som unik och rolig.

De allra flesta hävdar att de varken blir mer eller mindre positiva till företag som använder sig av profilprodukter, men fler är i alla fall positiva än negativa. Resultatet att flertalet hävdar att de egentligen inte påverkas av den här typen av företagskommunikation ser vi för mer eller mindre alla medier, alla kampanjer.

Profilprodukter visar sig återigen vara en oerhört starkt budskapsbärare. Både vad gäller omdöme och hågkomst står sig profilprodukter sig otroligt starkt. Det är endast annonser i dagstidningar som har en starkare köputlösande effekt visar undersökningen.