Roupéz Profile AB tecknar 50-miljonersavtal med Stockholms Stad

Roupéz Profile AB har vunnit en upphandling avseende profilprodukter med Stockholms Stad. Avtalet skrivs på 2 år med rätt till förlängning i 1+1 år. Det totala värdet uppgår till max 55 MSEK över avtalstiden. Sortimentet består av över sjuttio profilprodukter samt specialprodukter till olika event och kampanjer. Avropsberättigade är alla förvaltningar inom Stockholms Stad samt ett 15-tal kommunala bolag inom Stockholms Stad.

”Vi är så klart glada och stolta. Detta avtal är en viktig markering på att vi är på rätt väg och ligger i linje med vår strategi om att vara den bästa helhetsleverantören inom produktmedia för vårt kundsegment”

Tomas Persson, marknadschef på Roupéz Profile

Syftet med upphandlingen var att få en helhetsleverantör med god servicekänsla som både kan tillhandahålla hållbara kvalitativa produkter, logistik samt en användarvänlig webbutik med punch-out lösning. Profilprodukter och profilkläder är verktyg i kommunikationen kring Stockholms stad och stadens varumärke. De ska signalera stadens identitet och bidra till att synliggöra och stärka varumärket.

Viktigt i upphandlingen var hållbarhet, kreativitet, rätt prisnivå samt en IT integration med användarvänlig e-handel. När dessa olika parametrar vägts ihop och bedömts så var det Roupéz Profile som vann upphandlingen.